Politika ochrany osobních údajů

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám při používání naších služeb poskytujete. Můžete zůstat v klidu, všechny údaje jsou u nás v bezpečí a Vaše data nikomu neprodáváme.

Ubytování černý čáp s.r.o. považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm evidujeme, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích. Žádost o vymazání je možné zaslat na petra@cernycap.cz.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou Ubytování cerny cap s.r.o. při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je:

Firma / osoba: Ubytování černý čáp s.r.o.

Sídlo: Krásná Lípa, Jugoslávská 112/23

IČO: 287 30 429

Tel.: 602 243 876

E-mail: ubytovani@cernycap.cz

 (dále jen „správce“).

1.ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „Nařízení“).

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – JAKÉ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zodpovězení vašeho dotazu, případně reakce na Vaši poptávku a to včetně další komunikace s Vámi či s Vámi určenou osobou související s předmětem Vašeho podnětu.

Zpracováváme údaje o návštěvnících webu za účelem Google Analytics. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše kontaktní údaje budeme včetně doprovodné komunikace evidovat za účelem uvedeným v článku 3 tohoto textu do doby 150 dní od poslední komunikace k danému tématu. Stanete-li se naším zákazníkem, bude tato komunikace uchovávána po dobu, po kterou uchováváme smluvní dokumenty tj. do doby 6-ti let od porvedení zápipsu do knihy ubytovaných.

4. KDO DALŠÍ BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům nemá kromě jednatele a majitelky společnosti nikdo další přístup.  Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

5. VAŠE PRÁVA

Podrobnější informaci o Vašich právech, která Vám dává Nařízení, naleznete zde.

6. KDE SI MŮŽETE STĚŽOVAT

Podat stížnost lze u Úřadu pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/

Kontakt pro případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Kontaktní osoba: JUDr. Zbyněk Pražák, jednatel společnosti Ubytování černý čáp s.r.o.

Sídlo: Jugoslávská 112/23, 407 46  Krásná Lípa

Tel.: 602 219 900

E-mail: zbynek@AKprazak.cz

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz www.uoou.cz . Můžete si zde na nás i stěžovat, pokud nebudete s naším přístupem k vyřízení Vašich požadavků nebo s tím, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji, spokojeni.

.